THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Rabu, 09 November 2011

Mbah Kyai Sulaiman ( Kali Pemali- Buaran )

Mbah Kyai Sulaiman ( Mbah Leman ) kwe salah siji kyai sing unik lan nylenEh sing ana ning brebes selatan,Kyai sing ora nduwe santri,ora nduwe pesantren,kyai-Kyai sing pada nduwe pesantren kabeh ngormati ning Mbah Leman,umahe Mbah Leman ning pinggir kali Pemali Buaran,umahe sederhana,perabot ning njerone mung meja kuna karo rusbang,mbah Leman ari lelunga nganggone Sorban Jubah putih karo nyekeli teken atawa tongkat,yen mlaku ora keri Sholawatan,deweke banget ding kencengE nganggo Syariat,ibadah wajib lan sunah dilakokna kabeh,serba pan apa mesti diawali ndonga.Nyong ana setitik kenangan karo Mbah Leman,Jaman aku esih cilik Mbah Leman sering maring tokone wong tuaku,gemiyen tokone wong tuaku ning kidul mesjid,studio foto cilik tapi lumayan rame,karena seringe Mbah Leman ning tokoku akhire nyong kenal apik karo Mbah Leman.Geliseng cerita,aku wis SMP kelas loro,jaman semono lagi baleg-balege,kepengine kabeh bocah wadon sing ayu-ayu ning bumiayu dipacari,"yen kepengin duwe pacar akeh ya kudune duwe ilmu pElEt rah Hep ",om Tarmo ngomong karo nyong," Ilmu pElEt om???...,rika duwe apa om?"..." dih nyong tah ora nduwe hep,nggolet bae ning buku loakan "..."tukune ning endi om?"..."ning pasar wage hep,tapi yen kepengin mantep tah ya kudune kon nggolet guru ilmu kebathinan"...." lah sih nyong pan geguru maring sapa om?"..."Gyeh Hep,..Mbah Kyai Sulaiman sing sering mene kan kenal ikih karo kon,nyong krungu sing wong-wong Mbah leman kwe karomahe duwur,mbokan bae Mbah Leman gelem maraih maring kon"..."iya yah om,Mbah Leman kan eman ikih ning nyong,ya wis lah nyong pan nggone mbah Leman saiki".."Lah kon weruh umahe belih hep?"..."ya gampang takon,ning buaran pinggir kali pemali mbok umahe"..."iya jare tah,ya wis mana mbokan dinein jimat akeh nyong dinein ya hep".."kalem bae om mesti tak bagi"....akhire nyong metu sing toko maring terminal ngejak kancaku MaMad,ora keri tuku gula teh ning toko serayu nggo dinekna Mbah Leman."siji maning mangkat,siji maning mangkat"...kenet angkudes gendoakan,ngetem se uwen-uwen ora mangkat-mangkat,penumpange lagi sepi mergane bocah sekolah lagi pada libur...barang anuk mbok troyog bae ana wong nggo putih-putih mlebu angkudes..."Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh"...nyong karo penumpang liyane njawab kabeh " Walaikumsalam warohmatullahi wabarakatuh"...jebulane Mbah Kyai Sulaiman sing mlebu,kayong kebeneran temen,pan maring umahe malah ketemu ning njero angkudes,Mbah Leman bar ngucap salam terus nyalami ning kabeh penumpang,barang salaman karo nyong deweke kaget.." dih kon nong nang gagah pan maring endi?"...nyong semaur " nyong pan ning umahe njenengan Mbah"..." lah ya wis kebeneran nang gagah,miki tembe bae mbah sing tokone bapamu,biasane kon katon lagi ngentor ning ngarep toko miki tah langka jebul lagi njubleg ning kene".Supire nyetater mobil,terus jalan,barang wis anjog pasar wage kenete nariki bayaran,mbah Leman ngomong.." Kye penumpang sing ana ning kene tak bayari kabeh ding aku"...wong ning angkudes kaget kabeh,lah ujug-ujug kancaku si MaMad karena rumangsa ora kepenak dibayari deweke ngomong.." Mbah kulo tah mboten usah dibayari"...mbah leman takon ning MaMad " kon duwe duiiitt?"..."nggih Mbah"..."ya wis angger kaya kuwe kye kabeh penumpang dibayari ding kon"...wkwkwkwk nyong ngekek krungu mbah Leman ngomong kaya kuwe.."Mad ente gari manut karo Mbah Leman koh malah ngEngkEng akhire ente sing dikongkon mbayar,gaiyan ente mbayar kuwalat kon angger ora nuruti omongane Kyai"..."apes kye nyong hep, apes!"...MaMad ngetokna duit rolas ewu nggo mbayari wong rolas,jaman semono maring buaran ongkose mung sewu perak."Kiri,kiri,kiri"...nyong karo Mbah Leman mudun sawise jembatan kali pemali buaran,.."nang gagah kyeh mene Mbah digandeng"...nyong langsung nyekeli tangane Mbah leman.."hiiss nggandenge aja kaya kwe,jentikmu karo jentikku gandengan"..nyong manut bae lah wedi kuwalat,sadawane dalan awit sing jembatan anjog umahe Mbah Leman nyong karo Mbah leman nggo tontonan uwong,sing pada ndelengna pada kegugu,weruh gandengane nyong karo Mbah Leman kaya wong pacaran,asline nyong isin nemen digeguyu,tapi nyong ndeleng mbah leman cuek bae karo sholawatan."Assalamualaikum,..mak kye ana tamu sing bumiayu,gagiyan digawekna wedang"...mbah leman ngongkon ning bojone,nyong karo MaMad njagong,ora suwe bojone Mbah Leman metu nggawa wedang karo nggawa madang.." wis gagiyan pada madang ndisit"..Mbah Leman ngongkon ning nyong.Rampung madang..."ana apa tong gagah,kadingarEn kon koh kepengin dolan mEnE"..."anu mbah nyong kepengin merguru ning njenengan"...mbah Leman gemuyu karo takon maning " Geguru ilmu apa,Mbah tah wong bodo ora nduwe Ilmu,sing duwe ilmu tah mung Gusti Allah tok"..."lah aja ngrendah kaya kuwe Mbah jare omku,Mbah Leman kwe karomahe duwur,pokoke yen nyong ora diajari ilmu nyong ora pan balik,pan ning kene bae"..."temenan kye kon pan belajar Ilmu,tolih kon pan belajar ilmu apa?"..."nyong kepengin bisa ilmu pelet Mbah"..nyong ngomong karo nyrenges nutupi isin..."ha ha ha....kon pengin belajar Ilmu pelet,ya wis kyeh tak ajari tapi aja sembarangan ya,"...mbah leman ngakak krungu nyong njaluk ilmu pelet."kyeh cara rituale,dicatet ya""Sembahyang hajat patang rokaat karo puasa selama seminggu,tiap bar sembahyang maca Bismillahirohmanirohim ping sewu,bar kwe maca...SUN MATEK AJIKU SEMAR MESEM,MUT MUTANKU INTEN,NURCAHYO MANJING PILINGANKU KIWA TENGEN,SING NYAWANG KEGIWANG,TEKO WELAS TEKO ASIH MARANG AWAK INGSUN,...wis kweh mana dilakoni"..."maturnuwun nemen ya mbah,ya wis ya mbah aku langsung balik lah,wis sore soale mbokan langka mobil maring bumiayune,tulung aja ngomong bapane nyong ya mbah yen aku mene njaluk ilmu pelet"..."iya iya mbah ora bakal wadul".Nyong balik,bengine nyong langsung tirakat,nganti seminggu rampung kabeh,barang wis rampungan nyong prengasa gagah dewek yakin nemen bakale akeh bocah wadon pada seneng.mangkat sekolah ning sekolahan rapalane tak waca terus,tapi daning ajeg bae langka bocah wadon nguber-nguber,nyong dadi ragu kyeh,jangan jangan Mbah leman goroh,daning ilmune ora cespleng ora apa,tapi ya mbokan ngesuk tah ya ana sing nguber-nguber,esuke ya pada bae kaya dina wingi langka sing nguber-nguber,ah mbarah nyong pan tak takokna maning ning mbah Leman mbokan bae nyong tirakate ana sing salah."assalamualaikum mbah"..."walaikumsalam warohmatullahiwabarokatuh"..mbah leman mbuka lawang terus nyalami nyong...."priben nang gagah wis dilakoni kabeh ilmune?",..."uwis Mbah,tapi daning ora cespleng yah,wacanane ana sing salah nean mbah?"..."he he he,kyeh mene njagong ndisit,kon wis sembahyang hajat?"..." uwis Mbah"..."wis wirid Bismillah?"..."Uwis Mbah"..."rapalane ya wis diwaca?"..."uwis Mbah"..."puasane sih rampung?"..."uwis Mbah"...."gyeh nang gagah,wong wirid kuwe kudu ngarti tulisanne terus kudu ngerti artine,terus kudu ngerti maknane,terus kudu ngerti ngamalnane,terus kudu bisa ngikhlasnane,faham kon!!...sing arane Bismillah kwe intine kasih sayang,angger kon wis bisa kasih sayang maring sapa bae ya ngko kabeh wong bakal seneng maring kon,ora susah kudu di pelet,angger kon wis bisa susah seneng mesem,ngemut inten ora kakehen cangkem ya sing nyawang kegiwang,teka welas teka asih maring kon,!!...kon kan tembe ndremEmEl maca tok durung nglakoni makna sing sebenere Bismillah"...nyong mantuk-mantuk tok karo isin ning mbah Leman..."berarti nyong salah ya mbah?"..."ya mbangkana salahe,kon kwe ora beda karo manuk beo,bisa ngomong apa bae tapi ora ngerti apa sing diomongna"..."Astaghfirullah,"..aku nangis mrebes mili,dudu sebab digranyami ding mbah Leman,tapi sebab ngrasa salah nemen ning pangeran,selama kiye nyong,wirid,sembahyang tapi ora ngerti makna hakikine,ora ngerti pengamalan ning kesehariane..."maturnuwun nemen mbah pelajarane,mbah wis mbuka pemahamane nyong,saiki nyong wis ngerti pelet sing paling ampuh ya perilaku kasih sayang,aku njaluk ngampura sing akeh".akhire nyong balik karo mikiri apa sing diwejangna ding mbah Leman.Kwe setitik kenangane nyong karo Mbah Kyai Sulaiman Kali Pemali Buaran,selamat jalan Mbah sampekna salamku nggo Gusti Allah.( Sumenep - 09 - 10 - 2011 )

Bada Aji ( Korbanan )

ngormati sejarah kanjeng nabi Ibrahim,sing arep ngorbana anake nggo gusti Allah,padahal wahyu kuwe tekane mung lewat ngimpi,tapi jan luar biasa nemen keyakinane kanjeng nabi ibrahim mung sekedar ngimpi tok gen ngandel nemen yen kuwe prentah sing gusti Allah,prentah pembuktian cintane kanjeng nabi Ibrahim maring gusti Allah,luwih cinta maring gusti Allah apa maring anake,tanpa was-was kanjeng nabi ibrahim manut bae arep nyembelEh anake,saking melase gusti Allah,akhire diganti nganggo wedus gibas.hikmah sing bisa dipetik sing kejadian kiye,apa bae sing disenengi ning dunia aja nganti ndadekna klalen karo gusti Allah,Nabi Ibrahim ngorbana anake nggo pembuktian cintane ning Gusti Allah,...lah nyong,sampeyan pan ngorbana apa nggo bukti cinta ning Gusti Allah?...apa cukup korban wedus,sapi atawa onta..?Pengorbanan sing tulus,kwe inti kisahe nabi ibrahim,angger dewek wis bisa tulus ning hal apa bae,ngko bakal ana pitulung sing Gusti Allah,sebab saking melase Gusti Allah.jare Sya'ire Rabiah Al addawiyah"Ya Allah, jika aku menyembah-Mu

Karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya

Dan jika aku menyembah-Mu

Karena mengharap surga, campakkanlah aku darinya

Tetapi, jika aku menyembah-Mu

Demi Engkau semata,

Janganlah Engkau enggan memperlihatkan keindahan wajah-Mu

Yang abadi padaku"ya wis sedulur samene bae,ora usah dawa-dawa mbokan bosen,dudu nyong ngguruni,apa maning sok kyai,tapi apa salahe sih nafakuri Bada Aji,mbokmenawa olih berkah sing Ilahi Robi.Selamat Idul Adha,njaluk ngampura mbokan inyong nduwe salah,njaluk salahe inyong disembeleh kabeh,kaya wedus sing dikorbanna.Sumenep-03-11-2011

Kamis, 30 Juli 2009

Rabu, 11 Maret 2009

SEJARAH REGGAE

"Musik Jamaica Pendahulu"

Menurut
sejarah Jamaica, budak yang membawa drum dari Africa disebut "Burru"
yang jadi bagian aransemen lagu yang disebut "talking drums" (drum yang
bicara) yang asli dari Africa Barat. "Jonkanoo" adalah musik budaya
campuran Afrika, Eropa dan Jamaika yang terdiri dari permainan drum,
rattle (alat musik berderik) dan conch tiup. Acara ini muncul saat
natal dilengkapi penari topeng. Jonkanoos pada awalnya adalah tarian
para petani, yang belakangan baru disadari bahwa sebenarnya mereka
berkomunikasi dengan drum dan conch itu. Tahun berikutnya, Calypso dari
Trinidad & Tobago datang membawa Samba yang berasal dari Amerika
Tengah dan diperkenalkan ke orang - orang Jamaika untuk membentuk
sebuah campuran baru yang disebut Mento. Mento sendiri adalah musik
sederhana dengan lirik lucu diiringi gitar, banjo, tambourine, shaker,
scraper dan rumba atau kotak bass. Bentuk ini kemudian populer pada
tahun 20 dan 30an dan merupakan bentuk musik Jamaika pertama yang
menarik perhatian seluruh pulaunya. Saat ini Mento masih bisa dinikmati
sajian turisme. SKA yang sudah muncul pada tahun 40 - 50an sebenarnya
disebutkan oleh History of Jamaican Music, dipengaruhi oleh Swing,
Rythym & Blues dari Amrik. SKA sebenarnya adalah suara big band
dengan aransemen horn (alat tiup), piano, dan ketukan cepat "bop". Ska
kemudian dengan mudah beralih dan menghasilkan bentuk tarian "skankin"
pad awal 60an. Bintang Jamaica awal antara lain Byron Lee and the
Dragonaires yang dibentuk pada 1956 yang kemudian dianggap sebagai
pencipta "ska". Perkembangan Ska yang kemudian melambatkan temponya
pada pertengahan 60an memunculkan "Rock Steady" yang punta tune bass
berat dan dipopulerkan oleh Leroy Sibbles dari group Heptones dan
menjadi musik dance Jamaika pertama di 60an.

"Reggae N Rasta"

Bob
Marley tentunya adalah bintang musik "dunia ketiga" pertama yang jadi
penyanyi group Bob Marley & The Wailers dan berhasil memperkenalkan
reggae lebih universal. Meskipun demikian, reggae dianggap banyak orang
sebagai peninggalan King of Reggae Music, Hon. Robert Nesta Marley.
Ditambah lagi dengan hadirnya "The Harder they Come" pada tahun 1973,
Reggae tambah dikenal banyak orang. Meninggalnya Bob Marley kemudian
memang membawa kesedihan besar buat dunia, namun penerusnya seperti
Freddie McGregor, Dennis Brown, Garnett Silk, Marcia Fiffths dan Rita
Marley serta beberapa kerabat keluarga Marley bermunculan. Rasta adalah
jelas pembentuk musik Reggae yang dijadikan senjata oleh Bob Marley
untuk menyebarkan Rasta keseluruh dunia. Musik yang luar biasa ini
tumbuh dari ska yang menjadi elemen style American R&B dan
Carribean. Beberapa pendapat menyatakan juga ada pengaruh : folk music,
musik gereja Pocomania, Band jonkanoo, upacara - upacara petani, lagu
kerja tanam, dan bentuk mento. Nyahbingi adalah bentuk musik paling
alami yang sering dimainkan pada saat pertemuan - pertemuan Rasta,
menggunakan 3 drum tangan (bass, funde dan repeater : contoh ada di
Mystic Revelation of Rastafari). Akar reggae sendiri selalu menyelami
tema penderitaan buruh paksa (ghetto dweller), budak di Babylon, Haile
Selassie (semacam manusia dewa) dan harapan kembalinya Afrika. Setelah
Jamaica merdeka 1962, buruknya perkembangan pemerintahan dan pergerakan
Black Power di US kemudian mendorong bangkitnya Rasta. Berbagai
kejadian monumentalpun terjadi seiring perkembangan ini.

"Apa sih Reggae"

Reggae
sendiri adalah kombinasi dari iringan tradisional Afrika, Amerika dan
Blues serta folk (lagu rakyat) Jamaika. Gaya sintesis ini jelas
menunjukkan keaslian Jamaika dan memasukkan ketukan putus - putus
tersendiri, strumming gitar ke arah atas, pola vokal yang 'berkotbah'
dan lirik yang masih seputar tradisi religius Rastafari. Meski banyak
keuntungan komersial yang sudah didapat dari reggae, Babylon (Jamaika),
pemerintah yang ketat seringkali dianggap membatasi gerak namun bukan
aspek politis Rastafarinya. "Reg-ay" bisa dibilang muncul dari anggapan
bahwa reggae adalah style musik Jamaika yang berdasar musik soul
Amerika namun dengan ritem yang 'dibalik' dan jalinan bass yang
menonjol. Tema yang diangkat emang sering sekitar Rastafari, protes
politik, dan rudie (pahlawan hooligan). Bentuk yang ada sebelumnya (ska
& rocksteady) kelihatan lebih kuat pengaruh musik Afrika -
Amerika-nya walaupun permainan gitarnya juga mengisi 'lubang - lubang'
iringan yang kosong serta drum yang kompleks. Di Reggae kontemporer,
permainan drum diambil dari ritual Rastafarian yang cenderung mistis
dan sakral, karena itu temponya akan lebih kalem dan bertitik berat
pada masalah sosial, politik serta pesan manusiawi.

"Ngga asli Jamaika lho!"


Reggae
memang adalah musik unik bagi Jamaika, ironisnya akarnya berasal dari
New Orleans R&B. Nenek moyang terdekatnya, ska berasal berasal dari
New Orleans R&B yang didengar para musisi Jamaika dari siaran radio
Amrik lewat radio transistor mereka. Dengan berpedoman pada iringan
gitar pas - pasan dan putus - putusadalah interprestasi mereka akan
R&B dan mampu jadi populer di tahun 60an. Selanjutnya semasa musim
panas yang terik, merekapun kepanasan kalo musti mainin ska plus
tarinya, hasilnya lagunya diperlambat dan lahirlah Reggae. Sejak itu,
Reggae terbukti bisa jadi sekuat Blues dan memiliki kekuatan
interprestasi yang juga bisa meminjam dari Rocksteady (dulu) dan bahkan
musik Rock (sekarang). Musik Afrika pada dasarnya ada di kehidupan
sehari-hari, baik itu di jalan, bus, tempat umum, tempat kerja ato
rumah yang jadi semacam semangat saat kondisi sulit dan mampu
memberikan kekuatan dan pesan tersendiri. Hasilnya, Reggae musik bukan
cuma memberikan relaksasi, tapi juga membawa pesan cinta, damai,
kesatuan dan keseimbangan serta mampu mengendurkan ketegangan.

"It's Influences"

Saat
rekaman Jamaika telah tersebar ke seluruh dunia, sulit rasanya
menyebutkan berapa banyak genre musik popular sebesar Reggae selama dua
dekade. Hits - hits Reggae bahkan kemudian telah dikuasai oleh bintang
Rock asli mulai Eric Clapton sampai Stones hingga Clash dan Fugees.
Disamping itu, Reggae juga dianggap banyak mempengaruhi pesona tari
dunia tersendiri. Budaya 'Dancehall' Jamaika yang menonjol plus sound
system megawatt, rekaman yang eksklusif, iringan drum dan bass, dan
lantunan rap dengan iringannya telah menjadi budaya tari dan tampilan
yang luar biasa. Inovasi Reggae lainnya adalah Dub remix yang sudah
diasimilasi menjadi musik populer lainnya lebih luas lagi.

Minggu, 08 Februari 2009

Love Poetry 2

Love poetry 1